Čo je to AB test? Základy digitálneho marketingu

January 31, 2018

AB test (split test) je skvelý nástroj na testovanie rozličných verzií elementov na webe. Fungovala by modrá farba call-to-action tlačidla lepšie? Priniesla by viac konverzii. AB test ti pomôže otestovať zmeny na vzorke návštevníkov a zistiť či prinesú viac subscriberov, nakupujúcich atď.

 

Pri AB testovaní sa vždy porovnávajú viaceré varianty jedného elementu. Jeden test = viaceré varianty jedného elementu.

 

Príklad:

Dajme tomu, že chceme zistiť či budú návštevníci stránky nakupovať viac, keď premiestnime button "Shop now" vyššie na stránku.

 

 

Po spustení AB testu vzniknú varianty webu:

 • varCG (controlled group) bez zmeny na stránke

 • varA s posunutým CTA tlačidlom

varGG sa potom bude zobrazovať jednej skupine návštevníkov (CG) a varA druhej skupine návštevníkov (A) v rovnaký čas. Variant, ktorý bude konvertovať viac, má potenciál byť víťazom AB testu a teda byť implementovaný.

 

Čo všetko môžete napríklad testovať?

 • CTA button: farba, poloha, text...

 • Bannery

 • Kontent

 • Headlines

 • Obrázky

Čo všetko môžeme napríklad porovnávať:

 • Pomery (napr. CR – počet nákupov, subscriberov, klikov/počet návštevníkov)

 • Priemery (napr. priemerná cena nákupu)

Pri AB testoch vznikne pre každú variantu vlastné URL – originálne a temporary (302s). Dávaj si pri tomto kroku pozor. Nastav test tak, aby aj ľudia keď budú medzi sebou stránku sharovať, neotvárali iba jednu variantu stránky (so sharovaným URL). Zároveň je správne nastavenie URL dôležité pre SEO.

 

Ako na AB test?

S AB testom ti pomôže veľa šikovných online toolov: Optimizely alebo VWO.

Tiež aj pluginy na Wordpresse ako Simple Page Tester, Marketizator alebo Nelio AB testing tool.

 

Postup:

 1. Analyzuj dáta a správanie návštevníkov na stránke. Ako sa na stránke pohybujú? Kde najviac odchádzajú a aký je ich conversion funnel?

 2. Priprav si hypotézu. Teda nejakú predpokladanú situáciu – v našom prípade bola problémom zlá poloha CTA buttonu a navrhovaným riešením bolo jeho premiestnenie na prominentnejšie miesto

 3. Otestuj hypotézu spustením AB testu

 4. Analyzuj dáta a urči výsledky – tomuto kroku sa venujem v článku pre pokročilejších AB testovačov o analýze dát AB testu

 5. Implementuj víťaznú variantu

AB test ti pomôže určiť či navrhovaná zmena skutočne zafunguje a po jej implementácií skutočne uvidíme predpokladané zvýšenie konverzii.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Kam ďalej?

Základy webdesignu a.k.a príbeh začínajúcej designerky

AB test: ako zistiť víťaza testu a veľkosť vzorky

1/7
Please reload

Barbora Grmanová design | Slovakia